Zitos Bružaitės kūryba yra įvairialypė, susidaro įspūdis, tarsi ji sąmoningai keistų braižą, tai prabildama filosofine išmintimi, tai pokštaudama lyg viduramžių špylmanas

© Dainora Merčaitytė   Lithuanian Music Link No 7

 

1991 m. studijuojant Lietuvos muzikos akademijoje paskirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už kūrinį Toeliali.
1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos prof. Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę.
1996 m. įstojo į Lietuvos kompozitorių sąjungą.

1997, 2001 – 2002, 2005 ir 2009 metais paskirtos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos stipendijos kūrybai.
1998 m. su smuikininke Ilona Klusaite įkūrė kintančios sudėties kamerinį ansamblį Collegium.
2002, 2004 ir 2009 metais dalyvavo kūrybiniuose seminaruose Austrijoje.
2003 metų pradžioje gyveno ir kūrė tarptautiniame kompozitorių centre Visbyje (Gotlandas, Švedija).
2003 m. ir 2014 m. skirtos premijos Lietuvos kompozitorių sąjungos rengiamame geriausių metų kūrinių konkurse (premijos už kompozicijas Fading Dance ir Lumen Fidei).
2003 m. Muzikos rudens festivalio laureatė ir įsimintiniausia festivalio Iš arti kūrėja.
2007 - 2012 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė.
2007 m. pradėjo rengti šiuolaikinės muzikos festivalį Iš arti.
2008 m. įteiktas Fortūnos prizas už svarų indėlį į muzikinį Kauno teatrų gyvenimą, prizas Tikra muzika
už šiuolaikinę vokalinę, instrumentinę, chorinę muziką ir kūrinius vaikams.
2008 m. išleista pirma autorinė plokštelė Sonetai ir šokiai.
2009 m. ir dabar inicijuoja meninius, leidybos projekus (Kultūros kronikos iš arti, garso ir vaizdo performansas Maironis, Kalanta ir aš, Atverk langus – penktadienis!, autorinės    kompozitorių Dalios Kairaitytės ir Algimanto Kubiliūno CD plokštelės ir kt.).
2009 m. išrinkta Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininke.
2010 m. Tikros muzikos prizas už Tautinės muzikos paveldo saugojimą ir puoselėjimą.
2011 m. rezidavo Presteigne muzikos festivalyje (JK).
2012 m. ir dabar – Vytauto Didžiojo Universiteto, Muzikos akademijos fakulteto docentė.

Zitos Bružaitės kūryboje daugiausiai vyrauja kamerinė ir chorinė muzika, tačiau kompozitorė dažnai neria ir į sceninės, elektroninės, muzikos vaikams, teatro sritis ar konceptualius performansus. Stilistiškai kompozitorė Zita Bružaitė savo muziką pati apibrėžia kaip assorti (pranc. k.ž. gerai parinktas) arba priešdėliu post, nes muzikinė kalba sudaroma iš atrinktų liaudies, viduramžių, džiazo elementų, jų jungčių, kurių rezultatas klausytojui perteikia šiuolaikiškas, romantines ar kitų epochų aliuzijas.
Labiausiai kompozitorė savo kūriniuose naudoja riturnelines formas, jos kompozicinėje struktūroje įžvelgiamas kartojimas, muzikinės medžiagos transformacijos ritmo, aukščio ar dermės lygmenyse, šviesus elegiškumas ar itin vingrūs pasažai, bylojantys apie koncertiškumo prioritetus. Pastarąjį dešimtmetį Zita Bružaitė savo muzikoje remiasi aiškiai apibrėžtais muzikos fiksavimo elementais, tradicine notacija, tik kai kuriose vietose suteikdama laisvės atlikėjams.

          
 baner